A password will be e-mailed to you.

Marek Poleč

Marek Poleč

Keď som v roku 2017 zakladal tento web či už skôr portál, mal som na mysli jedno. Aby to vydržalo až do konca roka 2100 kedy sa 21. storočie skončí. Ambiciózne? Je to obdobie dlhšie ako jeden celý život... Za tie roky už možno badať zmeny vo vývoji, ľudskom myslení a správaní sa firiem.