Svetový deň duševného vlastníctva. Inovácie pre zelenú budúcnosť

duševného

Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intelectual Property Organization – WIPO) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Jeho  20. ročník je venovaný významu inovácií a zelených technológií pre budúcnosť planéty. Tento deň dlhodobo pripomína hodnotu kreativity, inovácií, zvyšuje právne povedomie o  duševnom vlastníctve a podporuje výmenu skúseností.

Certifikát o ochrane životného prostredia pre firmy rastie na význame

Medzi zelené inovácie, ktoré výrazne zmenili náš svet patrí napríklad elektromobilita, digitalizácia, rozvoj permakultúry, biokozmetika, recyklovateľné oblečenie a ekodomy. Európsky cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 je úzko spojený so zvyšovaním významu odvetví zameraných na vývoj technológií na zmiernenie zmeny klímy (climate change mitigation technologies  – CCMT).

Duševné vlastníctvo a jeho ochrana sú neoddeliteľne spojené aj s aktuálnymi úlohami, či už je to vývoj liečiva proti COVID-19 alebo riešenia v oblasti zelených technológií. WIPO označuje ako „zelené“ technológie tie, ktoré chránia životné prostredie, znižujú znečistenie, používajú všetky zdroje udržateľnejším spôsobom, recyklujú väčšinu odpadov a výrobkov a zaobchádzajú so zvyšným odpadom prijateľnejším spôsobom.

Čo možno patentovať

Na území Slovenskej republiky je k 31. decembru 2019 platných 20 981 patentov a 1 872 úžitkových vzorov. Patentovať sa môžu výrobky, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselné produkčné mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty.

Najčastejšou formu ochrany technických riešení na Slovensku predstavuje takzvaný malý patent – úžitkový vzor. Za ostatných päť rokov sa ročne podalo vyše dvesto prihlášok patentov a tristo úžitkových vzorov.

Najviac využívaným predmetom ochrany je zápis ochrannej známky. Podnikatelia si tak chránia svoje služby a tovary na trhu, pričom počet podaní býva ročne okolo tritisíc. ÚPV SR zapisuje a chráni dizajny, úžitkové vzory, označenie pôvodu výrobkov a  zemepisné označenia výrobkov. V roku 2019 bolo podaných 2 878 národných prihlášok ochranných známok, čo je medziročný rast o 5 percent, a zastavil sa klesajúci trend.

Najviac patentov z oblasti digitálnej komunikácie

Zatiaľ čo v roku 1990 bolo vo svete registrovaných takmer milión patentových prihlášok, v roku 2018 to bolo už vyše troch miliónov, pričom najviac patentov sa v súčasnosti prihlasuje v oblasti digitálnej komunikácie. Dramatický rast zaznamenáva vo svete registrácia ochranných známok, ktorá sa od roku 1990 z necelého milióna (942 200) zvýšila do roku 2018 viac ako 7-násobne (7 743 400). Najviac prihlášok si podali výrobcovia počítačov a elektroniky.

20. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku sa uskutoční 26. 5. ako virtuálne podujatie a predstaví inovátorov a trendy v domácich podmienkach.

  • Miroslav Jurkovič: Ako zmení cirkulárna ekonomika naše hodnoty a aké príležitosti prináša
  • Marián Smik, Slovenská batériová aliancia: Teraz alebo nikdy. Budujeme základy batériového ekosystému na Slovensku
  • Petra Presperínová, UPV SR: Zelené technológie
  • Matej Michlík, Nice Visions, s. r. o.: Solárne kachličky v uliciach miest: Fotovoltika môže byť aj pekná
  • Katarína Hutyrová, Nosene: Nový život nášho oblečenia alebo elegancia z druhej ruky ako biznis model
  • Artur Gevorkyan: Respirátory novej generácie počas pandémie
  • Helena Hybská, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen: Neznáme využitie známych organizmov


Zdroj: tlačová správa

Written By
More from redakcia

Vyberáme vhodný gril. Do záhrady, na balkón aj do interiéru

Grilovanie je čím ďalej tým obľúbenejšie. Nemusí byť iba záľubou ale aj...
Čítať ďalej