Nespokojní s bytovým správcom? Návod, ako ho vymeniť

vyúčtovanie

Ročné vyúčtovanie za byt dostávate príliš zložité, nerozumiete, ako boli vypočítané jednotlivé položky a pravidelne máte nedoplatky. Keď sa na to pýtate správcu domu, nie je vám schopný jasne vysvetliť, ako boli položky vypočítané, alebo dokonca vám neodpovedá vôbec.

Spor v rodine či biznise nemusí ísť na súd. Efektívne ho vyrieši mediácia

Ak sa s týmito problémami stretávate vo vašom bytovom dome, alebo nie ste so správcom bytov spokojní z iných dôvodov, rozhodnete by ste nekvalitné služby nemali tolerovať. Pokiaľ sú tieto nedostatky dlhodobé a so správcom sa na náprave nedarí dohodnúť, je čas pristúpiť ku zmene správcu domu za iného.

Ako vymeniť správcu

Ako na to? Proces výmeny správcu nie je jednoduchý a nemožno ho uskutočniť z večera do rána. V prvom rade je potrebné nájsť dohodu medzi vlastníkmi domu o tom, že správcu chcú vymeniť a odhlasovať to na schôdzi majiteľov bytov a nebytových priestorov. Zároveň si vlastníci musia vybrať nového správcu spomedzi mnohých firiem, ktoré sa tejto činnosti venujú, tak, aby čo najviac vyhovoval ich potrebám.

Všetko to musí samozrejme prebehnúť v súlade so zákonmi. Kľúčové je, aby sa o odvolaní starého aj výbere nového správcu rozhodlo na schôdzi nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Zvolanie aj priebeh schôdze majú taktiež jasné pravidlá definované zákonom, pričom je nevyhnuté dodržať každé jedno. Potrebné je dohliadnuť na správnosť prezenčnej listiny a určiť zapisovateľa aj overovateľa. V opačnom prípade bude rozhodnutie neplatné.

Návod, ako to uskutočniť krok za krokom, nájdete na webe HomePro.sk v článku zmena správcu domu.

Vyúčtovanie s benefitmi

Jednou z kľúčových úloh správcu je vyhotovenie ročného vyúčtovania nájomného. Preto pri rozhodovaní o novom správcovi by mala byť práve kvalita tejto služby jednou z najdôležitejších.

Za zváženie stojí správca bytov HomePro, ktorý zastrešuje všetky úkony spojené s bývaním, čo šetrí množstvo času. V prípade ročného vyúčtovania nájomného ponúka celý rad benefitov, ktoré ocení každý majiteľ bytu. A najmä vďaka ním môžete s radosťou zabudnúť na problémy zo začiatku článku.

Aby majitelia bytov nemuseli svoje vyúčtovanie riešiť ako rébus, správca im spolu s ním posiela aj návod „Ako čítať ročné vyúčtovanie“. V ňom nájdu prehľadné vysvetlenie o tom, čo každá položka predstavuje a a ako ju vyrátali. Správca navyše umožňuje ešte pred odoslaním vyúčtovaní zástupcom vlastníkom skontrolovať všetky faktúry, ktoré sú predmetom vyúčtovania, na konzultačnom stretnutí.

Komunikácia so správcom prebieha pohodlne elektronicky cez internet. Platí to napríklad aj v prípade, že vlastník bude mať záujem poslať preplatok na iný účet. Jednoducho stačí poslať e-mail. Rovnako komfortne možno podať aj reklamáciu vyúčtovania. Vlastník ju nemusí posielať písomné, ale postačí vyplniť online formulár na webe správcu. Tým istým spôsobom možno v záujme komfortu a ochrany súkromia nahlásiť odpočty meračov a počet osôb užívajúcich byt.

Zdroj: homepro-sprava.sk

Tags from the story
, ,
More from Marek Poleč

LG OLED opäť s najvyšším ocenením RED DOT DESIGN AWARDS

Spoločnosť LG si z tohtoročného udeľovania cien Red Dot Design odniesla spolu...
Čítať ďalej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *