A password will be e-mailed to you.

AMERIKA

štúdium

Štúdium v zahraničí – študujte cudzí jazyk spoľahlivo, rýchlo a efektívne

Štúdium na strednej škole v zahraničí môže byť pre mladého človeka veľmi prínosné. Naučí sa cudzí jazyk, spozná novú kultúru, konfrontuje sa s inou mentalitou a spôsobom života, získa mnoho skúseností. Zároveň sa začlení do nového školského systému s...