A password will be e-mailed to you.

Slovensko

Slovensko je parlamentnou demokraciou s demokratickými inštitúciami. V hospodárstve sa vyznačuje prevažne sebestačnou poľnohospodárskou produkciou, modernizovaným priemyslom a rozvíjajúcim sa sektorom služieb, ktorý prevažuje ako v podiele hrubého domáceho produktu, tak pracovnej sily. Celkovo je ekonomika Slovenska veľmi úspešná a patrí medzi jedny z najrýchlejšie rastúcich v regióne. Dopravná infraštruktúra je vzhľadom ku geografickému profilu krajiny redšie rozložená, avšak v súčasnosti dochádza k jej rozšíreniu a modernizácii.