A password will be e-mailed to you.

Veľká Británia

Spojené kráľovstvo je parlamentnou monarchiou zloženou zo štyroch krajín: AnglickoŠkótskoWales a Severné Írsko, ktoré je niekedy považované za provinciu alebo región, nie za krajinu. Pod suverenitu Spojeného kráľovstva patrí tiež jeho 14 zámorských území, ktoré sú zvyškami bývalého Britského impéria. Ako britské korunné závislé územia sú vedené ostrov Man a Normanské ostrovy, ktoré sú priamym vlastníctvom britskej koruny. Nie sú teda súčasťou Spojeného kráľovstva, ale sú s ním spojené federáciou známou ako Britské ostrovy.