A password will be e-mailed to you.

Redakcia

Marek Poleč

Keď som v roku 2017 zakladal tento web či už skôr portál, mal som na mysli jedno. Aby to bolo veľkolepé a aby to vydržalo až do konca roka 2100 kedy sa 21. storočie skončí...

Slavěna Vorobelová

Slavěna Vorobelová je v súčasnej dobe predsedníčkou strany NÁRODNÁ KOALÍCIA a ženou, političkou, ktorá chce vytrhnúť Slovensko z rúk zmanipulovaných politikov. vorobelova.sk

Marcela Joštiaková

Neustále pracuje na tom, aby bola lepšia v tom, čo robí. Vedomosti zo štúdia marketingu a médií prepája s praxou v cestovnom ruchu a obchode. Vo voľnom čase sa nechá inšpirovať pohybom v prírode, športom, cestovaním a kultúrou.

Kornel Kubík

Sleduje vývoj vo vede a technológiách a zaujíma sa, aké pozitíva aj hrozby nám môže tento pokrok priniesť. Jeho vášňou je architektúra, interiérový dizajn a všetko, čo súvisí s bývaním.