A password will be e-mailed to you.

Mikrospínače sú pomerne jednoduché elektronické súčiastky, ktorých úlohou je rýchlo a spoľahlivo zopnúť alebo prerušiť obvod, na ktorý sú napojené. V prípade, že sú splnené podmienky ich spustenia – obvykle sa jedná o prítlak na akčný prvok. Medzi mikrospínačmi sú rozoznávané dve základné kategórie, a to hmatové (TACT) a štandardné (SNAP ACTION). Medzi týmito dvomi kategóriami je rozdiel predovšetkým v zložitosti konštrukcie a typickej aplikácii, pričom mikrospínač typu SNAP ACTION je zložitejší a má náročnejšie špecifikácie.

Technické parametre mikrospínača typu SNAP ACTION

Mikrospínače typu SNAP ACTION inak označované tiež ako základný (basic) sa spravidla využívajú do náročnejších systémov a pri ich výbere je nutné sa okrem inštalačnej veľkosti, spôsobu montáže a prevádzkových podmienok orientovať i na akčnú silu prepínania, ktorá určuje reakčné charakteristiky v automatizovaných riešeniach, a od nej sa odvíjajúcu mechanickú trvanlivosť. Pri výbere mikrospínača tohto typu je teda potrebné sa orientovať na nasledujúce vlastnosti:

  • inštalačná veľkosť a montážne systémy vrátane typov kontaktov
  • rozsah prevádzkových teplôt a stupeň ochrany krytia jednotlivých súčastí
  • typ prepínania, typ akčného prvku a potrebná sila, mechanická trvanlivosť
  • zaťažiteľnosť kontaktov v jednosmernom a striedavom prúde

Inštalácia a montáž

U mikrospínačov typu SNAP ACTION sa veľkosť člení do troch kategórií, ktoré ovplyvňujú jeho ďalšie limity. Jedná sa o veľkosť štandardnú, malú alebo ultra malú, bežne sa ale veľkosť stanovuje rozmerovo, aby bolo možné navrhnúť presné umiestnenie v systéme, kategorizácia skôr definuje podtyp spínača. Podľa veľkosti sa mikrospínač osadzuje typom kontaktov a navrhuje jeho montážny systém, ktorý môže byť riešený technológie pre uchytenie na dosku plošných spojov (THT), prípadne sa napojuje káblami, konektormi či spájkovaním, alebo skrutkami.

Charakteristiky prostredia

Pre rôzne podmienky v okolitom prostredí uloženia mikrospínača je potrebné navoliť správny teplotný rozsah, ktorý zaistí dostatočnú odolnosť prvku odpovedajúcim materiálovým zložením, a potom typ krytovania. Stupeň ochrany krytu sa zvyšuje s rizikom poškodenia vnútorných technologických prvkov pri pôsobení korozívnych vlastností vody (vlhkosti) alebo obrusnosti prachových častíc. Ak sa bude mikrospínač používať v prostredí s väčšou prašnosťou alebo zvýšenou vlhkosťou, je optimálne vybrať vode odolný typ alebo typ s vysokým stupňom IP.

Akčný prvok a jeho súčasti

Charakter akčného prvku je dôležitým parametrom najmä z hľadiska medze citlivosti a rýchlosti reakcie. Vyberať je možné medzi manuálne ovládaným aktuátorom, alebo páčkou či iným vhodným mechanizmom, ktorý má presne nadefinovanú minimálnu silu prepínania. Materiál mechanizmu potom definuje mechanickú trvanlivosť mikrospínača (počet zopnutí).

Zaťažiteľnosť prúdom

Tento parameter určuje, do akých obvodov je možné mikrospínač inštalovať. Maximálna hodnota sa rozlišuje pre jednosmerný a striedavý prúd.

Zdroj: https://www.tme.eu

Žiadny ďalší článok